Špecialisti na bezpečnosť / cenová ponuka

Kamerové systémy v bytovom dome

Kamerové systémy v bytovom dome Poznáte to. Opakovane poškodené vchodové dvere vybavené čipovým prístupovým systémom, vykradnuté pivnice alebo odcudzené bicykle – to všetko stojí vás ako vlastníkov bytov tisícky eur. Pritom vandali a zlodeji často bývajú v tom istom dome, ale nemá ich kto odhaliť. Kamera je tichý a spoľahlivý svedok.

 

 

Zákon o ochrane osobných údajov

Pravdou je, že medzi osobné údaje patria aj tie údaje, ktoré nasníma bezpečnostná kamera. Avšak zákon č. 122/2013 Z. z.  presne upravuje kto a za akých okolností môže s údajmi nakladať. Kameňom úrazu a nepochopenia je väčšinou  definícia verejného priestoru, teda priestoru prístupného verejnosti. Tento je možné monitorovať len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo odhaľovania narúšania bezpečnosti štátu. Priestor musí byť označený ako monitorovaný.  Pri používaní bezpečnostnej kamery musí byť vypracovaný bezpečnostný projekt a informačný systém musí byť nahlásený Úradu na ochranu osobných údajov.

 „V praxi sa stretávame s obyvateľmi, ktorí nechcú o kamerách ani len počuť. Avšak v okamžiku keď prídu o svoj majetok alebo musia z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu čerpať prostriedky na opravy spoločných priestorov zničených vandalmi, zmenia rétoriku,“ uvádza Daniel Štubniak, špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. a dodáva: „Z dôvodov odbornej argumentácie sme o interpretáciu najčastejších otázok k zákonu č. 122/2013 Z. z. požiadali priamo právnikov, ktorí sa zákonom denne zaoberajú. Máme ich k dispozícii aj na našej stránke.“

Prvoradá je bezpečnosť

Verejný priestor nemusí byť nutne aj spoločnou časťou bytového domu. Spoločnými časťami domu sa (na účely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia a povaly či výťahy. Kamery v týchto priestoroch môžu byť umiestnené len so súhlasom obyvateľov domu. Prioritou monitorovania je nielen ochrana spoločného majetku, ale aj majetku obyvateľov - majiteľov bytov. Skúsenosti z praxe ukazujú, že už iba atrapa kamery resp. kamera, ktorá nezaznamenáva, dokáže preukázateľne znížiť kriminalitu a vandalizmus v lokalite, kde je umiestnená. Treba si uvedomiť fakt, že v mestách sú zlodeji oveľa sofistikovanejší, majú lepšie materiálne vybavenie a často sú dobre organizovaní. Ak majú prekonať množstvo ochranných prvkov a sú aj pod „dohľadom“ kamery, odradí ich to.

Správca bytového domu by mal byť natoľko zodpovedný, aby možnosť ochrany týmto spôsobom sám navrhol vlastníkom bytov. Ideálna príležitosť je pri rekonštrukcii a zatepľovaní bytových domov, kedy je možné kamery a kabeláž inštalovať najjednoduchšie a s najmenšími nákladmi. „V súčasnosti sú najrozšírenejšie kamery, ktoré sú pevne ukotvené a snímajú nastavený perimeter. Čím väčšie rozlíšenie majú a čím väčší perimeter zaberajú, tým väčšia šanca na rozpoznanie detailov a páchateľov. Niet vari väčšej škody, ako keď kamera nasníma zlodeja pri čine, ale je lacná a záznam tváre je pre kriminalistov nepoužiteľný,“ upozorňuje D. Štubniak. Výhodou spoľahlivého kamerového systému je i nižšie poistné, keďže ide o jeden z významných prvkov bezpečnosti, ktorý poisťovne berú v úvahu.

Viete, že...

...Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky len za január 2015 zaznamenalo 2 994 prípadov majetkovej kriminality, pričom  773 prípadov sa týkalo krádeží vlámaním?  Z tohto počtu iba 236 prípadov bolo objasnených.

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Vaši špecialisti na bezpečnosť

< Späť na zoznam článkov

Vyplňte prosím všetky polia. Do poľa kontakt uveďte aj telefón, aj e-mail. Následne čo najpresnejšie opíšte typ objektu, požiadavky na jeho zabezpečenie a vašu predstavu. Podľa potreby vás ešte ohľadom detailov budeme kontaktovať.

poskytnutím dát sa k ničomu nezaväzujete
Powered by ALTERWEB STUDIO © 2012-2020