Špecialisti na bezpečnosť / cenová ponuka

Devínska Nová Ves má modernejší kamerový systém ako centrum Bratislavy

Devínska Nová Ves má modernejší kamerový systém ako centrum Bratislavy Mestská časť Devínska Nová Ves (DNV) dostala po rokoch čakania dotáciu z Ministerstva vnútra SR a pribudne im 12 moderných bezpečnostných kamier.

Modernizovaný kamerový systém bude napojený na centrálny dispečing mestskej polície. DNV tak bude monitorovaná 24 hodín denne. Pri vyberaní lokalít pre kamery bol kladený dôraz na problémové lokality s vyšším výskytom protispoločenskej činnosti. Teda lokality, v ktorých je znižovaný komfort bývania obyvateľov DNV.

Kamerový systém má pomôcť rýchlemu zásahu príslušníkov MP alebo PZ a ku zníženiu anonymity páchateľov trestných činov. Zdokumentované záznamy z bezpečnostných kamier prispejú k eliminácii patologických javov v spoločnosti.

Cena tohto riešenia je 60.000 eur, pričom Rada vlády SR pre prevenciu kriminality prispela sumou až 42.000 eur. Pre rok 2013 je to najvyššia dotácia, aká bola Radou udelená.

< Späť na zoznam článkov

Vyplňte prosím všetky polia. Do poľa kontakt uveďte aj telefón, aj e-mail. Následne čo najpresnejšie opíšte typ objektu, požiadavky na jeho zabezpečenie a vašu predstavu. Podľa potreby vás ešte ohľadom detailov budeme kontaktovať.

poskytnutím dát sa k ničomu nezaväzujete
Powered by ALTERWEB STUDIO © 2012-2020